ร้านวงษ์พาณิชย์ สินค้ามือสอง
โทร 086 928 7496, 081 596 9137, 081 281 8926
  • th

บริการอื่นๆ


บริการอื่นๆ

บริการรับทำลายเอกสารความลับ

เราคือผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการรับทำลายเอกสารความลับ

สอบถาม
บริการรับกำจัดขยะอุตสาหกรรม

เราคือผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะอุตสาหกรรม

สอบถาม
บริการรับทำลายสินค้าหมดอายุ

เราคือผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการรับทำลายสินค้าหมดอายุ

สอบถาม
บริการรับทำลายสินค้า BOI

เราคือผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการรับทำลายสินค้า BOI

สอบถาม
บริการเก็บ-ขนขยะโรงงานอุตสาหกรรม

เราคือผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการเก็บ-ขนขยะโรงงานอุตสาหกรรม

สอบถาม
บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล

เราคือผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล

สอบถาม
บริการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน

เราคือผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน

สอบถาม